Zaproszenie do debaty nad "Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Parczewie w 2019 r."

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie opublikowano Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2019.

Link do raportu i zgłoszenia do debaty

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zarząd Powiatu w Parczewie przedstawił Radzie Powiatu w Parczewie Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2019”, odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r o godz. 1100 podczas XVI sesji Rady Powiatu Parczewskiego. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego do pobrania poniżej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 15.30.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.

 

Pobierz:  Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego.pdf

 

Biuro Rady Powiatu