Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2016

1. Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe zdefiniowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w roku 2017.

2.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej według wzoru będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 17 października 2016 r. na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie 21-200 Parczew ul. Warszawska 24 (drogą pocztową) lub złożenie bezpośrednio w pok. 28 – Biuro Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 (parter) lub faxem: 83 355-06-73 albo
e-mailem na adres powiat@parczew.pl

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej zdefiniowanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

5. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych zdefiniowanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Parczewie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Pliki do pobrania