Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2016

   Informuję, że Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 61/283/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na  realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 w/w uchwała w załączniku.