Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2015

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Uchwala się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały