Tydzień Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2017

     W związku z przypadającym w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, po raz kolejny instytucje pomocowe kontynuują pracę w zakresie tworzenia na terenie powiatu Parczewskiego form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczającego przestępstwa. erta Tygodnia jest szczególną odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, które uniemożliwiają im reagowanie na krzywdzenie.

Dzięki podjęciu działań został stworzony wspólny harmonogram pracy, który prezentujemy poniżej. Podobnie jak w roku ubiegłym w ramach Tygodnia planowane są dyżury specjalistów: kuratorów sądowych, policjantów, prawników i pracowników socjalnych.
 
Zapraszamy Państwa do kontaktu i spotkań, które mogą zaowocować trwałymi zmianami i wymiernymi efektami dla osób potrzebujących.