Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2017

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. 
Zarządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego 254 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowe, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą:

  • mężczyźni urodzeni w 1998 roku;
  •  mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności   do czynnej służby wojskowej;
M.Nowicka-Nowak