Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2017
  1.  Przedmiot konsultacji:

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 28 września 2017 r. do dnia 04 października 2017r.

3. Forma przeprowadzenia konsultacji:
- pocztą elektroniczną - e-mail: oswiata@parczew.pl lub powiat@parczew.pl z dopiskiem „Uwagi do programu współpracy na 2018 r."
- konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji odbędą się w dniu 4 października 2017 roku /środa/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Powiatu w Parczewie (pokój nr 4) , ul. Warszawska 24.

Propozycje do programu mogą wnosić osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej. Po zakończeniu konsultacji projekt wraz z uwagami skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu w Parczewie celem podjęcia stosownej uchwały. Termin przyjmowania uwag upływa z dniem 4 października 2017r.

Adres strony internetowej na której zostanie zamieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" z formularzem do zgłaszania uwag -www.powiat.parczew.pl
Komórka organizacyjna Starostwa odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 83 355 16 51 ; 83 355 15 90.

Załączniki:
- Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
- Formularz uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pliki do pobrania