Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.
I.    RODZAJ ZADANIA
Prowadzenie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.l ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm).

II.    FINANSOWANIE
Dotacja z budżetu państwa w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota dotacji ustalona dla powiatu parczewskiego na rok 2018 wynosi 60 725,88 zł. Dotacja przekazywana będzie na warunkach określonych w umowie.