Konferencja informująco – promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2017

     5 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej ALMA przy ul. Polnej 42 w Parczewie odbyła się konferencja informująco - promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy pod patronatem Starosty Parczewskiego Jerzego Maślucha. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie. Konferencję otworzyła Pani Anna Szymala - Kierownik WUP w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej oraz Pan Władysław Rosłoń - Dyrektor PUP w Parczewie, który przywitał przybyłych pracodawców powiatu parczewskiego, a także przedstawicieli instytucji rynku pracy i władz samorządowych. Wprowadzenie do konferencji, której tematem przewodnim był Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie dostosowywania się do wymagań rynku pracy wygłosił Wicestarosta Parczewski Pan Adam Domański.

     Pierwsza część spotkania została poświęcona omówieniu rynku pracy województwa lubelskiego – przez Panią Renatę Kowal i Panią Małgorzatę Piestę – doradców zawodowych z WUP w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej. Wstęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako narzędzia dostosowywania się do wymagań rynku pracy zaprezentowała Pani Aneta Doluk – doradca zawodowy w WUP w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej. Szczegóły dotyczące procedury ubiegania się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedstawiła Pani Katarzyna Kaliszuk - specjalista do spraw rozwoju zawodowego PUP w Parczewie. Kolejny temat, który zainteresował uczestników przybliżyła Pani Katarzyna Fałek – Kurzyna – starszy inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Wyjaśniła uczestnikom konferencji zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące umów cywilno-prawnych i umów o pracę, a także obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania pracownika do pracy.
     Druga część konferencji była poświęcona obowiązkom pracodawcy wobec ZUS oraz ulgom przy prowadzeniu działalności gospodarczej, którą szczegółowo przedstawił Pana Dariusz Mańko – Zastępca Dyrektora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie. Kolejna prelekcja dotyczyła możliwości uzyskania dofinansowania unijnego przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przedstawiona przez Panią Sylwię Szczesną – specjalistę Oddziału Komunikacji w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Pan Paweł Polkowski – podinspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej zaprezentował ofertę Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju.
     Osoby uczestniczące w konferencji otrzymały materiały szkoleniowe oraz informacyjno-promocyjne. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane w Parczewie przez instytucje rynku pracy dla pracodawców, dla których prelekcje wygłosili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 44 osób biorących udział w konferencji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie