Rusza przebudowa drogi Parczew-Siemień!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2018

     W środę 1 sierpnia 2018 r. miało miejsce wydarzenie, które jest początkiem realizacji największej inwestycji drogowej w historii Powiatu Parczewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250 L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie”.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu w odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1250 L na odcinku Parczew - Siemień. W ramach inwestycji zostanie przebudowane zostanie 9,861 km strategicznego dla społeczności powiatu parczewskiego ciągu komunikacyjnego. Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 14 mln złotych, z czego około 4 mln stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

   Inwestycję, której zakończenie planowane jest na 30 listopada 2019 r. zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, którą reprezentował Prezes Stanisław Bartnicki. Ze strony inwestora umowę podpisywał Zarząd Powiatu Parczewskiego reprezentowany przez Starostę Jerzego Maślucha i Wicestarostę Adama Domańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ewy Klajda.
   W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi oraz wykonane zostaną również elementy drogi podwyższające jej bezpieczeństwo m.in. chodniki, przejścia dla pieszych i pobocza oraz ścieżka rowerowa. W ramach przebudowy drogi 1250L zrealizowany zostanie długo wyczekiwany przez mieszkańców parking przy przystanku kolejowym Parczew-Kolejowa. Przebudowywana droga stanowi alternatywne polaczenia komunikacyjne dla drogi wojewódzkiej nr 815, przenosząc część ruchu z tej drogi ale przede wszystkim odciąża centrum Parczewa z ruchu ciężkiego. Duża atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna okolic Parczewa powoduje, że właśnie stąd drogą odbywają się przejażdżki w kierunku Lasów Parczewskich, licznie występujących jezior, stawów w Siemieniu, Tyśmienicy czy Sosnowicy oraz okolic urokliwych rzek Tyśmienicy, Piwoni czy Konotopy.
     Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie” realizowane w ramach projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.

Wartość całkowita projektu: 210 654 470,57 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 206 797 883,23 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WL 2014-2020: 119 999 999,99 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie