Rozpoczyna się remont drogi Podedwórze - Zaliszcze!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2018

W środę 8 sierpnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowej pn. Remont drogi powiatowej nr 1615L na odcinku od km 0+003 w m. Podedwórze do km 5+203 w m. Zaliszcze”.

W ramach inwestycji wyremontowane zostanie 5,2 km niezwykle ważnego dla społeczności Gminy Podedwórze ciągu komunikacyjnego. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad około 2,3 mln złotych, z czego ponad 1,7 mln stanowią środki budżetu państwa w  ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej’’.

Inwestycję, której zakończenie planowane jest na 31 października 2018 r. zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, którą reprezentował Prezes Stanisław Bartnicki. Ze strony inwestora umowę podpisywał Zarząd Powiatu Parczewskiego reprezentowany przez Starostę Jerzego Maślucha i Wicestarostę Adama Domańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ewy Klajda.

Remont drogi powiatowej Nr 1615L na odcinku od km 0+003 w m. Podedwórze do km 5+203 w m. Zaliszcze o łącznej długości 5,2 km zakłada:

-        wykonanie odcinkowego wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniem 0-32mm,

-        wykonanie uzupełnienia punktowych ubytków istniejącej warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-asfaltową,

-        wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni wyrównawczo-ścieralnej mieszanką mineralno-asfaltową,

wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 4 cm na długości 5,2 km.

Bezpośrednimi efektami realizacji zadania dla mieszkańców Podedwórza i Zaliszcza będzie zwiększenie dostępności komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu podróżowania oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych i rolniczych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie mowy na wykonanie remontu drogi Podedwórze - Zaliszcze

    Podpisanie mowy na wykonanie remontu drogi Podedwórze - Zaliszcze