Rusza kolejna inwestycja drogowa w powiecie parczewskim!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2018

W czwartek 16 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, w obecności Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”, złożonego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ.

Projekt będzie realizowany na zasadach partnerstwa pomiędzy samorządami po stronie polskiej: Powiatem Parczewskim, Gminami: Milanów, Wisznice, Sosnówka i Rossosz oraz Gminą Znamienka z Białorusi, Gminą Zabrody z Ukrainy. W ramach projektu zostanie przebudowana łączna sieć dróg (gminnych i powiatowych) o długości przekraczającej 19 km.

Wartość projektu – 1 609 452,23 euro

Kwota dofinansowania – 1 448 507,01 euro

W ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” Powiat Parczewski realizował będzie na terenie gminy Podedwórze zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1096 L w miejscowości Rusiły. W ramach inwestycji przebudowane zostanie 1870 m ciągu komunikacyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zarząd Powiatu w Parczewie, reprezentowany przez Starostę Jerzego Maślucha i Wicestarostę Adama Domańskiego zawarł z firmą FEDRO Sp. z o.o. z siedzibą w Osiecku umowę na wykonanie tego zadania. Całkowita wartość realizowanego przez Powiat Parczewski zadania wynosi ponad 800 tyś. złotych, z czego około 735 tyś. zł stanowią środki unijne z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.Realizacja robót budowlanych planowana jest do końca października bieżącego roku.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi powiatowej i poboczy oraz odtworzone zostanie oznakowanie poziome na przebudowanym odcinku drogi.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie