Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2018

ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego
w roku 2019

 

X. Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 1 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I  ŚWIADCZENIEM NIEODPŁASTNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I JEJ, JEGO DOKUMENTOWANIEM;

Załącznik nr 2 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Załącznik nr 3 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O  BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO;

Załącznik nr 4 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD  ETYKI  PRZY UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONNFLIKT INTERESÓW.