Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap II”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2015

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie i Powiat Parczewski w dniu 13.05.2015r., zawarły umowę numer 151/2015/D/OP na dofinansowanie zadania „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap II” na kwotę dotacji w wysokości 5000,00 zł. Zaplanowany koszt realizacji zadania wyniósł ogółem 10 500,00 zł, w tym wkład własny kwota 5 500 zł.
    Zadanie jest kontynuacją I etapu prac pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego wykonanym w 2014 roku. W ramach II etapu wykonano dalsze prace zabezpieczające drzewostan parkowy Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie dokonując wycinki i cięcia korekcyjnego podstaw 16 szt. drzew, a także prace pielęgnacyjne na kolejnych 34 drzewach polegające na usuwaniu posuszu, skracaniu gałęzi zmniejszając ich masę, prześwietlając koronę bądź zmniejszając wysokość.

Wykonawcą wymienionych zadań, jak również autorem programu prac jest firma usługowa Banasiuk Sławomir, ul. Nowopijarska 11/27, 21-400 Łuków.
Gałęzie zostały zrębkowane a drewno zostanie sprzedane odbiorcom indywidualnym na podstawie cennika detalicznego sprzedaży drewna klasy S4 (drewno opałowe).
Zarówno wycinka drzewa, jak i poddanie ich zabiegom pielęgnacyjnym prowadzone były zgodne z programem prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych obejmujących całość zadania, zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej.
Kosztorys wykonywanych prac obejmował łącznie 50 szt. drzew zaplanowanych w realizacji II etapu na kwotę 10 500,00 zł. Całość zadania zgodnie z zawartą umową wykonano do 30 listopada 2015 r.
Efektem wykonania zadania jest przedłużenie żywotności drzew, wzmocnienie koron, poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa estetyki otoczenia Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie.

A. Ignatowicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie