Stop pożarom w lesie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2019

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na jej zapalenie. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia. To człowiek odpowiada za 90% pożarów lasów.Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ekosystemu leśnego, ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

 1. palone w pobliżu lasu ogniska,
 2. niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
 3. nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
 4. przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
 5. iskry z pojazdów szynowych i innych,
 6. umyślne podpalenia.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
 • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
 • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 1. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
 2. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
 3. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
 4. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
 • 0 - brak zagrożenia,
 • I - zagrożenie małe,
 • II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
 • III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet
  w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru?

Oceń sytuację:

 • Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), podejmij próbę jego ugaszenia. W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.
 • Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:

-  sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie - uciekaj,

-  sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru,

-  niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 , POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny),

-  podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości),

-  podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.

 

Mapę zagrożenia pożarowego w lasach możesz sprawdzić tutaj: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/index.php
KP PSP Parczew

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo stop pożarom w lasach

  logo stop pożarom w lasach