Spotkanie w sprawie wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 sierpnia 2019

8 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu  w Ministerstwie Sprawiedliwości - Marcinem Romanowskim oraz Panią Urszulą Dubejko - Dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, poświęcone tematyce „Sieciowania  pomocy” w powiecie parczewskim.
Otwarcia spotkania dokonał Wicestarosta Parczewski Artur Jaszczuk. Na spotkaniu przedstawiona została działalność Funduszu Sprawiedliwości, formy udzielanej pomocy oraz możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.
Pani Ewa Kalińska-Grądziel - przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides”, działającego na terenie powiatu parczewskiego, przedstawiła formy pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dla osób im najbliższych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Parczewie, Komendy Powiatowej Policji w Parczewie, Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Gminnych  Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.
W czasie spotkania odbyła  się otwarta dyskusja na temat wad i zalet obecnie funkcjonujących form wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dobrych praktyk stosowanych przez instytucje pomocowe w powiecie parczewskim.
Na zakończenie spotkania Marcin Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Wicestarosta Parczewski Artur Jaszczuk wraz z zaproszonymi gośćmi podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie powiatu parczewskiego.
Zdjęcia dostępne są pod linkiem: http://podlasie24.pl/parczew/region/spotkanie-z-przedstawicielem-ministerstwa-sprawiedliwosci-w-sprawie-programu-sieciowanie-pomocy-2b1b2.html

M.CH