INFORMACJA – ODPADY PO KWARANTANNIE DOMOWEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2020

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców powiatu parczewskiego o odpadach powstałych w wyniku odbycia kwarantanny domowej.

INFORMACJA – ODPADY PO KWARANTANNIE DOMOWEJ

 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami dotyczącymi odpadów powstających w miejscach kwarantanny domowej, w imieniu Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuję stanowisko przedstawione przez Dyrektora Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który informuje, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 (koronawirus) traktuje się jak odpady komunalne.

Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Wicestarosta Parczewski