OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego GN-III.6821.31.01.2020.MK2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

OGŁOSZENIE
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Parczewski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości:

• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 171 o powierzchni 0,3981 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0018 Władysławów, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 81 o powierzchni 1,9766 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0018 Władysławów, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/7 o powierzchni 0,0200 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0022 PGR - RYB Siemień, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 172 o powierzchni 0,9251 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0018 Władysławów, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330 o powierzchni 1,6902 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0005 Gródek, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
• oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/1 o powierzchni 0,2416 ha i nr 242/2 o powierzchni 0,0635 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0005 Gródek, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie z uwagi na nieuregulowany stan prawny.

Część przedmiotowych nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z budową światłowodowej telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej i kanalizacji kablowej doziemnej w powiecie parczewskim w ramach realizacji projektu pn.: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie bialskim część B" - obszar nr 3.3.06.0% nr POPC3/01/2019/3.3.06.09b
Posiadacze oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości powinny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (Parczew, ul. Warszawska 24, II piętro, pokój nr 34) w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, celem ujawnienia tych praw.

Starosta Parczewski

Pliki do pobrania