POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Wypłyń na głębię

10 kwietnia 2018

„…Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie…” Jan Paweł II

          8 kwietnia 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie miało miejsce niecodzienne, pełne refleksji, zadumy, ale też radości, widowisko poetycko – muzyczne „Wypłyń na głębię” w reżyserii Józefa Obroślaka, Wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, inicjatora wystawienia spektaklu w Parczewie dla mieszkańców powiatu.   

   Spektakl ukazuje życie Jana Pawła II, przybliża szerokiej widowni Jego dzieło, osobę i naukę. Symboliczne sceny widowiska ukazują tę szczególną więź, jaka zrodziła się w latach pontyfikatu pomiędzy naszym Papieżem - Rybakiem Dusz naszych czasów, a dziećmi, młodzieżą, rodzinami, artystami, naukowcami, robotnikami. O wartości rodziny, wiary, tradycji i nauki Papieża powiedział na wstępie ks. Robert Mączka – Dziekan Dekanatu Parczewskiego.

Dużo akcji na scenie, wyrazisty i energiczny śpiew chóru, pełny i czysty wokal solistów. Wszystko w przestrzennym dźwięku estradowego nagłośnienia, dopełnione grą sterowanych świateł, złożyło się na porywający i bardzo emocjonujący spektakl. Mieszkańcy Parczewa i Powiatu Parczewskiego: dzieci, młodzież i dorośli  na ten jeden dzień stali się aktorami biorącymi udział w scenach teatralnych, grając u boku kilkudziesięcioosobowego zespołu „Nadzieja” działającego przy Domu Kultury w Kocku, prowadzonego od wielu lat przez muzykującą rodzinę animatorów kultury – państwa Obroślak: Mateusz Obroślak – dyrygent i solista, Sebastian Obroślak – akustyka i oświetlenie, Jan Obroślak – solista. W swoistej kompilacji symbolicznych 7 scen widowiska wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej NR 1, NR 2 i Nr 3 w Parczewie, Paszenkach, Podedwórzu, Przewłoce i Sosnowicy, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie. W spektaklu uczestniczyło też 13 zespołów ludowych, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Parczewa, Schola Bazyliki Mniejszej w Parczewie, chóry SP Nr 3 w Parczewie, grupa tańca nowoczesnego działająca przy Parczewskim Domu Kultury i soliści Chóru Parafialnego z Milanowa.

Organizatorami widowiska był:

- Zarząd Powiatu w Parczewie

- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie

Wielkim wyzwaniem okazało się przygotowanie spektaklu ale z nieocenioną pomocą ruszyło wiele osób i instytucji którym pragniemy serdecznie podziękować. Wsparcia organizacyjnego udzieliła Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, I Liceum Ogólnokształcące, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parczewie, ZPHU AMIKUS Renata Kozioł w Jabłoniu, Alma Spółka Jawna J.W i A Sidor w Parczewie, Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Parczewie, Sklep Przemysłowo Nasienny Brzmilas Leszek w Parczewie, Zakład Stolarski Daszczuk Wiesław z Sowina.    Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie.

Przekazujemy serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, dyrektorów szkół, opiekunów grup, instruktorów, kierowników zespołów artystycznych i ludowych którzy przyczynili się do przygotowania tego ambitnego dzieła. Nieocenionego wsparcia udzielili nam  Państwo Marta   i Roman Lipkowie którzy przygotowali nieodpłatnie mace będące jednym z kluczowym symboli zawartych w widowisku. W podsumowaniu Starosta Parczewski Jerzy Maśluch podziękował reżyserowi, autorom i wszystkim wykonawcom widowiska za emocjonujący i pełen wrażeń spektakl, który na długo zapadnie w pamięci wszystkich widzów. Koordynatorem zadania  była Anna Ignatowicz- kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie.

Wyrażamy nadzieję, że ta owocna współpraca pozwoli zrealizować jeszcze niejedno takie przedsięwzięcie. W sali wypełnionej po brzegi obecni byli przedstawiciele władz - Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele Kościoła, władz samorządowych różnych szczebli: Jerzy Maśluch - Starosta, Adam Domański - Wicestarosta, Artur Becher - Przewodniczacy Rady z Radnymi, przedstawiciele instytucji, szkół, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, jednostek kultury i jednostek oświatowych.

Dla udokumentowania tego dzieła Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wydał folder z informacją dotyczącą widowiska przekazany wszystkim wykonawcom i uczestnikom spektaklu. Już wkrótce dostępną będzie na stronach internetowych organizatorów i ZSP w Parczewie relacja filmowa.

Anna Ignatowicz

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie