OTWARTE KONKURSY OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017

22 lutego 2017

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych w 2016 r. zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Powiatu Parczewskiego

22 lutego 2017

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych w 2016 r. zakresu kultury fizycznej finansowanej z budżetu Powiatu Parczewskiego

22 lutego 2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2017

12 stycznia 2017

Uchwała Nr 65/312/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2017r do 15 grudnia 2017r

12 stycznia 2017

Uchwała Nr 65/311/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2017r. do 15 grudnia 2017r

12 stycznia 2017

Uchwała Nr 65/310/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2017r.

12 stycznia 2017

Uchwała nr 41/203/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 roku.

23 marca 2016

Uchwała nr 40/196/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego 2015 r. z zakresu pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Parczewskiego.

21 marca 2016

OGŁOSZENIE otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 r.

24 lutego 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Parczewie  ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej  w 2016 roku.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 r.

Uchwała nr 39/189/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej.

24 lutego 2016

Uchwała nr 39/188/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016.

24 lutego 2016

Uchwała nr 39/187/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych w 2015 r. z zakresu kultury fizycznej z budżetu Powiatu Parczewskiego.

24 lutego 2016