OTWARTE KONKURSY OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała nr 41/203/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 roku.

23 marca 2016

Uchwała nr 40/196/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego 2015 r. z zakresu pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Parczewskiego.

21 marca 2016

OGŁOSZENIE otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 r.

24 lutego 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Parczewie  ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej  w 2016 roku.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 r.

Uchwała nr 39/189/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej.

24 lutego 2016

Uchwała nr 39/188/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016.

24 lutego 2016

Uchwała nr 39/187/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych w 2015 r. z zakresu kultury fizycznej z budżetu Powiatu Parczewskiego.

24 lutego 2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2016.

13 stycznia 2016

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej  w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinach kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2016 roku.

Zarząd Powiatu
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2016.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 r.

13 stycznia 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej  w 2016 roku.
I.  Rodzaj  wspieranego zadania:

Pomoc Społeczna
Wsparcie zadań publicznych dotyczy:
    Działanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie

Zarząd Powiatu
Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2016r.

13 stycznia 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

I.  Rodzaj  wspieranego zadania:

Kultura fizyczna

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:
1) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
2) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym powiatowych igrzysk sportowo- rekreacyjnych

Zarząd Powiatu
Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2016r.

Szczegółowy wykaz zadań publicznych Powiatu Parczewskiego

13 stycznia 2016

Uchwała Nr 36/172/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) w związku z Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz.77) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

Zarząd Powiatu
Czytaj więcej o: Szczegółowy wykaz zadań publicznych Powiatu Parczewskiego