ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr 29/166/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu adm. rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

21 listopada 2019

Uchwała Nr 29/166/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w roku 2020

Zarząd Powiatu

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

23 października 2019

ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  lub  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego  w roku 2020

Zarząd Powiatu

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zł. w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

23 października 2019

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert
na realizację zleconego zadania
 zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  lub  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w roku 2020

Zarząd Powiatu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o na terenie powiatu parczewskiego w roku 2019

5 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w roku 2019.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zł. w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

31 października 2018

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert
na realizację zleconego zadania
 zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w roku 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

31 października 2018

ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego
w roku 2019

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

16 listopada 2016

   Informuję, że Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 61/283/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na  realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 w/w uchwała w załączniku.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w 2017 r.

6 października 2016

1. Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe zdefiniowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w roku 2017.

2.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w 2017 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

6 października 2016

I. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 II. FINANSOWANIE
Dotacja z budżetu państwa w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota dotacji ustalona dla powiatu parczewskiego na rok 2017 wynosi 60 725,88 zł. Dotacja przekazywana będzie na warunkach określonych w umowie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

Konkurs FIO 2017 - Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

9 września 2016