Jesteś tutaj: Start / WSPÓŁPRACA / KONSULTACJE

KONSULTACJE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

29 października 2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjiami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2020"

 Pełna treść sprawozdania kliknij CZYTAJ WIĘCEJ - >

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

23 września 2019
 1.  Przedmiot konsultacji:
  Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
  Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.).
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 1 października 2019 r. do dnia 14 października 2019 r.
 3. Forma przeprowadzenia konsultacji:
 •  pocztą elektroniczną - e-mail: oswiata@parczew.pl   lub powiat@parczew.pl z dopiskiem „Uwagi do programu współpracy  na 2020 r.”
 • konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji odbędą się w dniu 14 października 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Powiatu w Parczewie (pokój nr 4), ul. Warszawska 24.

  Propozycje do programu mogą wnosić osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej. Po zakończeniu konsultacji projekt wraz z uwagami skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu w Parczewie celem podjęcia stosownej uchwały.
  Termin przyjmowania uwag upływa z dniem 14 października 2019 r.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

15 października 2018

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

19 września 2018

1. Przedmiot konsultacji:
Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".
Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.).

J.Maśluch
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

20 października 2017
M.Chilimoniuk

Ogłoszenie ws. skierowania do konsultacji społecznej "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

22 września 2017

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr YII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 201 lr. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie ws. skierowania do konsultacji społecznej "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

20 września 2017
 1.  Przedmiot konsultacji:

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Sprawozdanie

18 kwietnia 2017

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Zawiadomienie

23 marca 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Uchwała Nr 70/348/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r.

23 marca 2017

Uchwała Nr 70/348/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznej projektu uchwały Rady Powiatu w Parczewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Sprawozdanie

8 grudnia 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych

16 listopada 2016

Decyzja Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 15 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r. określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864).

Czytaj więcej o: Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych

Sprawozdanie

28 października 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"