OTWARTE KONKURSY OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogloszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2018 roku

22 marca 2018

     Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ), art. 15 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450) w związku z uchwałą Nr 96/487/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 3 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogloszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2018 roku

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

22 marca 2018

     Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ), art. 15 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz.450 ) w związku z uchwałą Nr 96/486/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 3 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

Uchwała Nr 93/471/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 93/471/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2018.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018. r.

10 stycznia 2018

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 93/468/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 70/353/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku

24 marca 2017

Uchwała Nr 70/352/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2017 roku

24 marca 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

22 lutego 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

22 lutego 2017