Stypendia artystyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

9 stycznia 2020

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

O g ł o s z e n i e

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2020 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Czytaj więcej o: Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Lista osób z przyznanymi stypendiami artystycznymi na 2019 rok.

27 lutego 2019

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (2018)

10 stycznia 2018

 

O g ł o s z e n i e

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2018 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.

 Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

 Szczegółowe warunki uzyskania stypendium określa Uchwala Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz. 329 z późn. zm.). 

Czytaj więcej o: Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (2018)

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

23 stycznia 2017

O g ł o s z e n i e

     Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2017 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.
     Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

 Szczegółowe warunki uzyskania stypendium określa Uchwala Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu  w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz . 329 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami