Stypendia artystyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

23 stycznia 2017

O g ł o s z e n i e

     Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2017 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.
     Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

  • muzyka,
  • plastyka,
  • fotografia,
  • teatr,
  • film,
  • literatura,
  • opieka nad zabytkami.

 Szczegółowe warunki uzyskania stypendium określa Uchwala Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu  w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz . 329 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami