STAROSTWO POWIATOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PczkStarostwo Powiatowe
w Parczewie

ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
NIP: 539-13-37-780
REGON: 030238617

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 83 355 14 70
fax. 83 355 06 73
e-mail: powiat@parczew.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Parczewie
63 8042 0006 0000 3535 2000 0050

Wydziały Starostwa:

1. Wydział Organizacyjno - Prawny.

2. Wydział Budżetu i Finansów.

3. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

4. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

5. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

6. Wydział Komunikacji.

7. Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

9. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

10. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności

11.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

12. Samodzielne Stanowisko ds. kadr.