Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN PRACY

STAROSTWA POWIATOWEGO W PARCZEWIE

Starostwo Powiatowe od 1 stycznia 2017 r. będzie czynne:

Poniedziałek: 830-1700

Wtorek: 730-1530

Środa: 730-1530

Czwartek: 730-1530

Piątek: 730-1500

 

Artykuły

Powiększ zdjęcie

"Talent i pasja” parczewskich stypendystów

22 listopada 2017

17 listopada w Parczewie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie odbyła się Gala Stypendystów pod hasłem „Talent i pasja” z okazji 10 lat przyznawania przez Zarząd Powiatu w Parczewie stypendiów artystycznych uzdolnionym mieszkańcom Powiatu Parczewskiego. Stypendyści to potencjał twórczy ziemi parczewskiej a największym bogactwem powiatu są ludzie. Władze Powiatu Parczewskiego dostrzegając uzdolnienia artystyczne młodych ludzi w 2008 roku z inicjatywy Zarządu Powiatu w Parczewie, przyjął Uchwałę w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej regulaminowo przyznawane są w kategoriach: teatr, plastyka, muzyka, film, literatura, fotografia, opieka nad zabytkami. Podjęta inicjatywa jest cenna i ważna, ponieważ stypendia pomogły i ciągle pomagają rozwijać uzdolnienia artystyczne nie tylko młodzieży, ale i osób starszych. Oprócz wsparcia finansowego, wynikającego ze stypendiów artystycznych, nie do przecenienia jest fakt, że inicjatywa Zarządu Powiatu w Parczewie w ten sposób uhonorowała i promowała osoby obdarzone talentem, ale nie zawsze mające szanse zrealizować swe uzdolnienia. W gali uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu, zaproszeni goście, stypendyści i ich rodzice. Starosta Parczewski Jerzy Maśluch, Wicestarosta Adam Domański i Janusz Zieliński-Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury wręczyli stypendystom uczestniczącym w spotkaniu listy gratulacyjne.

Czytaj więcej o: "Talent i pasja” parczewskich stypendystów
Powiększ zdjęcie

Aleje Jana Pawła II wyremontowane

20 listopada 2017

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2017 zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1635L – Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 00+000 do km 0+403”.
Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 5 kwietnia 2017 r. umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Parczew. Liderem partnerstwa oraz głównym inwestorem odpowiedzialnym za całość zadania był Powiat Parczewski.W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - Zakładem Usługowym „KRECIK” Barbara Kisiel z siedzibą w Antopolu. Roboty budowlane związane z przebudową zrealizowane zostały w okresie od 6 września do 15 listopada 2017 roku.
Przedmiotem zrealizowanej operacji była przebudowa odcinka jezdni drogi powiatowej nr 1635 L Aleje Jana Pawła II w Parczewie o długości 403 m.

Tekst: G. Tyborowski, Foto: E. Rudkowska
Czytaj więcej o: Aleje Jana Pawła II wyremontowane
Powiększ zdjęcie

Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”

20 listopada 2017

W dniu 19 listopada 2017 r. reprezentacja seniorów powiatu parczewskiego odniosła historyczny sukces zwyciężając w IV Halowych Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów - Wojciechów 2017. Jest to pierwsze zwycięstwo reprezentacji naszego powiatu w zawodach rangi wojewódzkiej. Na sukces reprezentacji powiatu parczewskiego złożyły się bardzo dobre wyniki uzyskane we wszystkich konkurencjach. Oto największe sukcesy: pierwsze miejsce w siatkówce 3-osobowej mężczyzn grających w składzie: Ireneusz Chilczuk, Janusz Chilczuk, Ryszard Paszkowski i Marek Kopiński , pierwsze miejsce w czwórboju samorządowym w składzie Jan Najs, Wiesław Nowak i Bożena Wołos , pierwsze i trzecie miejsce w tenisie stołowym kobiet Bożeny Wołos i Marzeny Zieńczuk, drugie i trzecie miejsce w rzucie podkową do celu Janusza Chilczuka i Andrzeja Smoczyńskiego, pierwsze miejsce w rzucie lotką do tarczy kobiet Jolanty Dziewulskiej i trzecie miejsce w rzucie lotką do tarczy mężczyzn Zbigniewa Smolińskiego, pierwsze miejsce w corn hole mężczyzn Dariusza Kościana, trzecie miejsce w piłce nożnej mężczyzn w składzie: Dariusz Gontarz, Zbigniew Smoliński, Wojciech Kopiński, Krzysztof Kanak, Dariusz Kościan, Andrzej Smoczyński i Jan Juśkiewicz. Ponadto w innych konkurencjach startowali: Małgorzata Grzeszczuk, Marta Kieler i Wiesław Waniowski zajmując czwarte miejsca. Reprezentanci naszego powiatu zgromadzili 609 pkt i wyprzedzili drużynę Ryk o 15 pkt oraz sześć innych powiatów tj. Lublina, Łukowa, Łęcznej, Świdnika, Opola Lubelskiego i Włodawy. Sukces ten to zasługa organizatorów wyjazdu tj. Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie.

Jan Najs - Przewodniczący RP Z LZS w Parczewie
Czytaj więcej o: Triumf reprezentacji Powiatu Parczewskiego w IV Wojewódzkich Igrzyskach Seniorów „Wojciechów 2017”
Powiększ zdjęcie

Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

16 listopada 2017

     Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki” dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
     Inwestycja była realizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 czerwca 2016 r. umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Parczewskim. Jednocześnie Powiat Parczewski zawarł umowę partnerską z Gminą Sosnowica dotyczącą współpracy przy  realizacji przedmiotowej inwestycji. Głównym inwestorem i beneficjentem pozyskanych środków zewnętrznych był Powiat Parczewski.

Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m. Sosnowica do m. Górki”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Milanów, jednostka ewidencyjna Milanów, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

15 listopada 2017

Zaproszenie na galę z okazji 10-lecia przyznawania stypendiów artystycznych przez Zarząd Powiatu w Parczewie

10 listopada 2017

Mammobus LUX MED - bezpłatne badania dla kobiet w powiecie parczewskim - Parczew, Siemień

3 listopada 2017

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

31 października 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.
I.    RODZAJ ZADANIA
Prowadzenie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.l ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

31 października 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Informuje się organizację pozarządowe o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
§ 2. Treść ogłoszenia o naborze na członków do prac w komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
Powiększ zdjęcie

Finał regionalny V edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

23 października 2017

W dniu 19 października 2017 roku w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbył się finał regionalny –V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym- Ryki 2017.
Olimpiada adresowana była  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, ryckiego, parczewskiego i włodawskiego.  Głównym celem olimpiady było poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także  wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Olimpiada składała  się z trzech etapów – szkolnego, powiatowego i finału regionalnego, którego organizatorem w bieżącym roku był Powiat Rycki.

Czytaj więcej o: Finał regionalny V edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym