POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Sztafeta Światła z Betlejem u Starosty

21 grudnia 2017

     Już po raz 27 zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”.
    Uczennice gimnazjum z Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum w Sosnowicy pod opieką Ewy Szymańskiej zawitały do instytucji i urzędów z terenu powiatu parczewskiego przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. 20 grudnia 2017 r. harcerki przekazały Światło Jerzemu Maśluchowi staroście parczewskiemu oraz Adamowi Domańskiemu wicestaroście.

     Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.
    Jak co roku starosta zaprosił gości do stołu aby w przedświątecznej atmosferze porozmawiać przy herbacie i słodkościach.

opr. fot. E.Rudkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie